آینده باشگاههای مشتری

آینده باشگاههای مشتری اگر بخواهیم در خصوص موفقیـت کلی یک باشگاه مشتری در آینده سخن بگوییم نیاز هست

آینده باشگاههای مشتری

اگر بخواهیم در خصوص موفقیـت کلی یک باشگاه مشتری در آینده سخن بگوییم نیاز هست تا چند مورد را که آینده این باشگاه ها به آن بستگی دارد، بررسی کنیم:

* تعهد سازمانی که برنامه تأسیس باشگاه را پشتیبان مالی می کند؛

* طرح ریزی و اجرای مراحل مختلف برنامه تأسیس باشگاه؛

* اجرای برنامه طرح ریزی شده به وسیله کارکنان بازاریابی و عملیاتی شرکت باید ساده باشد؛

* درک اینکه چگونه اعضای باشگاه / مشتریان از منافع باشگاه بهره مند می شوند باید برای آنها آسان باشد؛

* باشگاه باید پاداشهایی را ارائه دهد که باعث افزایش در جذب و حفظ مشتریان شود.

این موارد، اجزای اصلی یک باشگاه مشتری هستند. با وجود این، این امر تعجب آور است که بسیاری از سازمانها زمانی به این فهرست توجه ندارند که مبادرت به تهیه یک برنامه ارزیابی روابط با مشتری می کنند.

نتیجه گیری

اهداف اصلی یک برنامه بازاریابی ایجاد وفاداری عبارتند از:

1- ایجاد افزایش های قابل اندازه گیر ی در فروش و سود؛

2- افزایش فراوانی دفعات مراجعه یا استفاده به وسیله اعضا / مشتریان؛

3- حفظ تعداد بیشتری از مشتریان – جلوگیری از روی گردان شدن مشتریان به سمت رقبا – به وسیله ارائه مشوقهایی برای ایجاد وفاداری در آنها؛

4- کاهش اتکا به ابزارهای بازاریابی مثل رسانه های جمعی، به وسیله انجام دادن اقدامات زیر:

* ارائه محصولات یا ارسال پیامها بر اساس تاریخچه واقعی و حقیقی استفاده از آنها.

* استفاده از اطلاعات گردآوری شده در پایگاه اطلاعاتی به منظور مورد هدف قرار دادن مشتریان احتمالی اصلی.

در این دو مورد، پایگاه اطلاعاتی، هم برای ذخیره اطلاعاتی که داریم… و هم برای جست جوی اطلاعات جدید، مورد استفاده قرار می گیرد.

در محیط بازاری که از مشخصات آن رقابت فزاینده، مشتریان غیر قابل پیش بینی و آگاه، و کمبود رشد است، تلاش برای ایجاد وفاداری در مشتریان اهمیت بیشتری پیدا می کند و ممکن است به عنوان یکی از مهمترین عوامل استراتژیک موفقیت به حساب آید. این برای یک باشگاه مشتری اهمیت دارد که با انجام وظایف خود بتوانند به سادگی به اهداف مربوط به حفظ مشتری خود دست یابد. در حالی که شرکتها به تدریج به سمت بازاریابی یک به یک حرکت می کنند، غفلت از اهمیت باشگاههای مشتری، می تواند باعث شکست سازمان شود.

ایجاد یک باشگاه مشتری اثربخش کار مشکلی است. راه درست را انتخاب کنید، یک باشگاه مشتری می تواند نقش مهمی درموفقیت شما در آینده ایفا کند. مهمترین عواملی که باید در نظر گرفت عبارتند از:

* ارائه ارزشهای درک شده واقعی به اعضاء؛

* ایجاد و توسعه یک مفهوم مالی منطقی و معقول؛

* برخورداری از حمایت توسط کل سازمان – از مدیریت عالی سازمان گرفته تا کارکنان سطح پایین؛

* استفاده از امکانات بالقوه باشگاه برای فراهم کردن اطلاعات برای پشتیبانی از سایر واحدهای شرکت.

باشگاههای مشتری ارزش گرا در چندین کشور اروپایی، آمریکا و استرالیا توسعه یافته‌اند ودر هر صنعتی می‌توانند اثربخش باشند.

Pin It

ثبت دیدگاه