مهمترین خصوصیات باشگاه مشتریان

مهمترین خصوصیات باشگاه مشتریان باشگاه های مشتریان میتوانند خصوصیات و ویژگی های متنوعی داشته باشند، اما از آن

مهمترین خصوصیات باشگاه مشتریان

باشگاه های مشتریان میتوانند خصوصیات و ویژگی های متنوعی داشته باشند، اما از آن میان معمول ترین و عمده ترین این خصوصیات بدین شرح می باشد:

۱- باشگاه هاي مشتري به وسیله یک سازمان و نه بوسیله خود مشتري ، برنامه ریزي می شوند ، آغاز بکار می کنند و اداره می شوند.

۲- باشگاه هاي مشتري بوسیله بهینه سازي ترکیبی از منافع مالی و غیر مالی ، ارزش هاي واقعی و درك شده اي به اعضاي خود ارائه می دهند

۳- باشگاههاي مشتري براي اعضاء و شرکتی که از آنها پشتیبانی مالی می کند ، فرصت هایی را فراهم می آورند که با یکدیگر گفتگو کنند.

۴- باشگاه هاي مشتري می توانند داده هایی را گرد آوري کنند که به سایر بخش هاي شرکت پشتیبان کمک می کند که عملکرد خود را بهبود بخشند.

۵- هدف باشگاه هاي مشتري ، فعال کردن مشتریان بوسیله تشویق آنها به خرید یا سفارش یک محصول ، انجام یک اقدام معین و برقراري ارتباط با باشگاه و غیره می باشد

در اینجا میتوان به تفاوت برنامه های ایجاد وفاداری و برنامه های تکرار اشاره کرد:

وفاداري :

الف) پاي بند بودن یک شخص به کشور خود ، دوستان خود ، آرمان هاي خود و غیره .

ب) نشان دادن این پاي بندي.

 . تکرار :

الف) رخدادهاي مکرر .

ب) تعداد دفعاتی که یک رویداد در یک دوره زمانی مشخص اتفاق می افتد.

وفاداري یعنی پاي بند بودن . تکرار یعنی اینکه شما هر چند وقت یکبار از یک کالا یا خدمت استفاده میکنید . این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی دارند زیرا تکرار استفاده از یک نام تجاري بخصوص ، زمانی افزایش می یابد که درجه بالایی از وفاداري نسبت به آن وجود زمانی که در استفاده مکرر از یک کالا یا خدمت ، منافعی نظیر برنامه هاي ارائه پاداش در قالب بلیط هواپیما ، اقامت در هتل یا اتومبیل اجاره اي ، وجود داشته باشد ، وفاداري ایجاد می شود.

ایمن سازي و کار جدید و حفظ آنچه دارید هزینه به دست آوردن مشتریان جدید ، زیاد و معمولاً بسیار بیشتر از هزینه حفظ کردن مشتریان فعلی است زیرا مشتریان فعلی به توجه کمتري نیاز دارند . مشتریان فعلی از قبل شما را می شناسند . آنها از محصولات شما استفاده کرده اند و کارکنان شما را میشناسند. آنها با خدمات شما آشنایی دارند. بعلاوه به خاطر این آشنایی ها ، آنها با احتمال بیشتري از خدمات و محصولات شما استفاده میکنند، به شرکت شما باز میگردند و به طور مکرر از شما خرید میکنند . توجه به آنچه که شما پیش از این داشته اید و مراقبت از آنها ، نسبت به یافتن بازارهاي جدید ، هزینه کمتري را در بر دارد . برنامه هاي وفاداري به این دلایل اثر بخش هستند

Pin It

ثبت دیدگاه